top of page

IBIZA VAKANTIE VILLAS

Privacy beleid

Persoonsgegevens van de klant worden in alle gevallen alleen opgeslagen, indien deze een vakantie accommodatie boekt met bemiddeling van Ibiza Vakantie Villas, Ibiza Holiday Villas, Ibiza Maisons de Vacances en Ibiza Casas de Vacaciones via of bij schriftelijke toestemming van de klant hiervoor. De persoonsgegevens van de klant worden opgeslagen door: Lodging Group SL,  Calle Formentera 18, 07800 Ibiza Ibiza Spanje. E-mail: info@holidayvillas-ibiza.com Telefoon : 0034 971 964238
 
Lodging Group SL is vanaf het verkrijgen van de persoonsgegevens van de klant verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking hiervan volgens de hiervoor gestelde richtlijnen in de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens.
 
De doeleinden, wettelijk verplicht, waarvoor Lodging Group SL persoonsgegevens van de klant dient op te vragen en te verwerken zijn:
 
Het tot stand komen van de huurovereenkomst tussen klant en eigenaar/ verhuurder van de geboekte accommodatie. Zonder deze persoonsgegevens kan de genoemde huurovereenkomst niet tot stand komen.
 
Het tot stand komen van andere overeenkomsten, zoals daar zijn, auto- en bootverhuur, waarvoor de bemiddeling van Lodging Group SL gevraagd is door de klant.
 
Het innen van huurbedragen van de klant en doorbetalen hiervan aan de huiseigenaar /verhuurder.
 
Het innen van borgsommen
 
Lodging Group SL verplicht zich ertoe, de door de klant verstrekte gegevens met uiterste zorgvuldigheid te behandelen en op een veilige manier in haar databank op te slaan.
 
De volgende persoonsgegevens zullen door Lodging Group SL worden opgevraagd en voor de maximaal benodigde periode worden opgeslagen:
 
Bij het behandelen van een boekingsaanvraag: Naam klant, emailadres en telefoonnummer van de klant.
 
Ten behoeve van het tot stand komen van de huurovereenkomst tussen klant en huiseigenaar/ verhuurder: Naam klant (hoofdboeker), adres, email adres, telefoonnummer (s) en paspoort/id. nummer. Behalve de naam en het emailadres, worden deze gegevens na afsluiten van het boekjaar uit de databank van Lodging Group SL verwijderd.
 
Bij het bemiddelen door Lodging Group SL in het tot stand komen van een andere overeenkomst zoals autoverhuur: Naam, adres, emailadres en telefoonnummer
 
Bij de check-in in de accommodatie: Paspoortgegevens van alle reizigers van 16 jaar en ouder ten behoeve van de wettelijk verplichtte registratie in de databank van de Guardia Civil ter plaatse. Deze gegevens worden, na registratie uit de databank van Lodging Group SL verwijderd.
 
Ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven: naam en emailadres. Deze gegevens worden na wederopzegging door de klant uit de databank van Lodging Group SL verwijderd.
 
De persoonsgegevens van de klant zullen niet langer dan strikt noodzakelijk worden opgeslagen door Lodging Group SL. De klant heeft het recht deze gegevens te allen tijde te controleren, aan te passen en indien gewenst (altijd schriftelijk per mail aan info@holidayvillas-ibiza.com de verwijdering van deze gegevens te eisen )
 
Ten behoeve van het tot stand komen van de huurovereenkomst tussen klant en huiseigenaar /verhuurder zullen de persoonsgegevens van de klant, voor zover hiervoor nodig, door Lodging Group SL ook aan de huiseigenaar/ verhuurder worden verstrekt en door de huiseigenaar/ verhuurder worden opgeslagen voor de tijd die noodzakelijk is voor het verhuren van de accommodatie.
 
In gevallen van bemiddeling door Lodging Group SL bij het tot stand komen van andere overeenkomsten (onder andere autoverhuur en botenverhuur) zijn het privacy- en cookiebeleid van de betreffende aanbieder van toepassing. Daarmee gaat de verantwoordelijkheid met betrekking tot de correcte behandeling in de zin van de Wet op Bescherming van persoonsgegevens over op de betreffende aanbieder. Persoonsgegevens van de klant zullen alleen aan genoemde aanbieders worden verstrekt, nadat klant te kennen heeft gegeven van de diensten van de betreffende aanbieder gebruik te willen maken.

bottom of page